Objekt RA-LU logistike na kojem smo izvodili gips-kartonske radove ,Rugvica