Radovi na kompleksu stambenih zgrada u Rastattu, Njemačka