Gips-kartonski, soboslikarski i elektroinstalacijski radovi na kompleksu stambenih zgrada u Rastattu , Njemačka.